Cát Linh – Hà Đông xây từ tiền thuế của dân, sao không… Gần như tất cả các công trình phúc lợi trên đất nước này cũng từ tiền thuế của dân mà ra. Tiền thuế của dân, dân thì có quyền giám sát là lẽ đương nhiên, nên mới có câu “dân biết, dân bàn,...
Mặc dù có nhiều cảnh báo thảm họa mất nước khi giao dự án cao tốc Bắc Nam cho...
Những ngày qua tình hình ngoài biển Đông còn nóng hơn cả bão cấp 12, bởi thông tin...
Để thực hiện mưu đồ bánh trướng lãnh thổ, Bắc Kinh thường sẽ không dại xua...

TIN MỚI