Cần phải chấm dứt ngay việc xây dựng cổng chào, tượng đài: Hãy xây bệnh viện, trường học, cầu cống, đường giao thông cho vùng sâu, vùng xa

Mấy ngày gần đây, báo chí đã liên tục phản ánh nhiều địa phương nghèo như Vĩnh Thạnh (Bình Định) bỏ ra 50 tỷ xây tượng đài trong đó 70% là ngân sách nhà nước không khỏi làm dư luận bức xúc và giật mình. Trước đây, nhiều địa phương như Sơn La cũng đề xuất xây khu tượng đài với trụ sở hành chính công lên tới 1000 tỷ.

50 tỷ hay 1000 tỷ đối với những địa phương còn phải đi “xin ăn” thì thực sự là quá lớn và thực tế là không thiết thực, khi nhu cầu không lớn, khả năng thu hồi vốn hầu như là không có, trong khi các cơ sở thiết yếu khác như điện, đường, trường, trạm với bà con còn nhiều khó khăn.

Vì thế, tôi cho rằng cần phải chấm dứt ngay việc xây dựng cổng chào, tượng đài (ở tất cả các cấp). Chấm dứt, chứ không phải “ngăn” hay “kêu gọi”. Không phải chỉ chấm dứt các công trình chi từ nguồn ngân sách nhà nước mà chấm dứt cả công trình nguồn “xã hội hoá” từ doanh nghiệp. Tiền để xây tượng đài, cổng chào, nếu có hãy để xây bệnh viện, trường học, cầu cống, đường giao thông cho vùng sâu, vùng xa. Xây những công trình ấy có ích cho đất nước, có lợi cho người dân hơn rất nhiều.

Chính vì vậy việc chấm dứt phải được thực hiện bằng một văn bản mang tính pháp lệnh của Chính phủ, của Quốc hội. Tôi rất mong Chính phủ và Quốc hội sớm ban hành văn bản về việc này.

Cổng chào, tượng đài ý nghĩa nhất là tượng đài trong lòng dân, chứ không phải tượng đài hay cổng chào vài năm hoen rỉ kia.

Lê Dung Anh

Từ khóa:
Bài viết liên quan