E VN ăn trên đầu hàng trăm triệu dân như thế nào?

Sự lưu manh của ngành điện lực bắt đầu dưới sự bảo kê của một số quan chức cấp cao. Vì có bệ đở nên E VN dùng những th ủ đ oạn g ian m anh h út m áu người tiêu dùng.

Đầu tiên, E VN đem đồng hồ điện ra khỏi nhà dân, để được quyền ghi số điện mà không ai giám sát, kể cả khi ghi bằng máy, cũng không ai giám sát, vì chỉ cần chênh 1 hai ngày, là chỉ số đã khác biệt.

Sự lưu manh nâng lên 1 cấp, khi dùng giá điện lũy tiến. Nếu bình quân mỗi tháng bạn dùng 200kwh điện, thì chỉ cần ghi tháng thứ nhất 180khw, tháng thứ hai 220kwh, ngành điện đã ẵm trọn số tiền điện trên đọt (mức giá cao nhất trước ngày 20/3/2019 là 2701VND/kwh, hiện nay là 2927VND/kwh)

Sự lưu manh nâng lên cấp nữa, là gần như đồng loạt, ai nấy đều tăng số tiêu thụ khoảng 16 – 18% trong tháng 5 này (chỗ tôi ghi điện từ 6/4 – 5/5), Cộng với giá mới, mỗi người được tăng 25% số tiền phải trả. Cho nên con số tăng sản lượng tiêu thụ này, không xuất phát từ số tiêu thụ thực sự, mà xuất phát từ lòng tham và ý tưởng của E VN.

Sự lưu manh tăng thêm một cấp nữa, mời bạn xem lại phiếu thanh toán điện tháng 4. Khi bộ công thương ra quyết định áp giá điện mới từ ngày 20/3, trên phiếu thanh toán có những lũy tiến khác thường là bước 23, 45…để ý mà xem, cộng với các số phía sau, nó ra đúng bước 50, 100, 100…điều đó có nghĩa là, một phần số điện tiêu thụ trước ngày 20/3 đã được tính giá mới?

Trong khi với mức điện tiêu thụ đến ngày 20/3 của tôi chỉ mới 393kwh, nếu tích bước lũy tiến cũ, chỉ phải trả phần đó 820.445VND, còn nếu tính kiểu lưu manh đặc sắc E VN, tôi phải trả 951.624VND cho mức điện tiêu thụ trước khi tăng giá. Nghĩa là tôi phải trả giá điện mới trước khi có giá điện mới là 131.197VND. Độc đáo không, lưu manh không?

(Theo FB Ngoc Bich Ninh)

Bài viết liên quan