Kinh doanh gặp tai nạn lại tăng doanh thu thêm hàng ngàn tỉ đồng, chỉ có thể là ông cá mập VEPIC

Dư luận đang hết sức bất bình với GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng Chủ biên sách giáo khoa Cánh Diều. Tuy nhiên, GS Thuyết thực ra chỉ là người viết thuê mà thôi!

Người đầu tư, đạo diễn để cho ra đời bộ sách quái thai này chính là VEPIC (Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam). Người đại diện pháp luật, mang hàm Tổng Giám đốc là ông Ngô Trần Ái. Ông ái là cựu Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thành viên của NXB Giáo Dục. Khi nghỉ hưu, ông đã vận động để thành lập VEPIC.

Các logo đặt trên poster quảng bá cho bộ sách Cánh Diều bao gồm logo VEPIC, NXB Đại học Sư phạm và NXB Đại học Sư phạm TPHCM. Đặt nhiều logo nhìn cho oách vậy thôi, chứ vai trò giựt dây, xuất bản, in ấn, trả tiền thù lao cho GS Thuyết, thiết kế mạng lưới bán sách… tất tần tật chỉ có VEPIC.

Tại sao một công ty tư nhân lại có vai trò lớn đến thế?

Theo luật pháp, hiện nay Việt Nam vẫn chưa cho phép thành lập nhà xuất bản tư nhân. Tuy nhiên, Luật Xuất bản lại cho phép tư nhân được phép LIÊN KẾT XUẤT BẢN.

Theo Điều 23 Luật Xuất bản, Nhà xuất bản được liên kết với tổ chức, cá nhân (gọi chung là đối tác liên kết) để xuất bản đối với từng xuất bản phẩm.

Nói nôm na, VEPIC là công ty liên kết xuất bản. Họ bỏ tiền ra đầu tư, thuê giáo sư, tiến sĩ viết sách, in sách, bán sách.

Còn NXB Đại học Sư phạm, hoặc NXB Đại học Sư phạm TPHCM chỉ làm một việc duy nhất là duyệt bản thảo do VEPIC gửi qua. Sau đó NXB cấp giấy phép xuất bản cho công ty. Công ty cứ việc cầm giấy phép này và bản thảo đưa vào nhà in. Sách in xong, bên liên kết gửi một số sách sang NXB để nộp lưu chiểu, gửi ra Cục xuất bản. Nếu mọi việc suôn sẻ, 15 ngày sau, NXB ra Quyết định phát hành. Công ty liên kết bắt đầu đưa sách đi bán.

Việc xin và cấp giấy phép này, giới làm sách gọi nôm na là mua giấy phép. Sách thông thường thì vài ba triệu đồng/giấy phép. Cuốn nào khó nhằn (thường thì những sách có vấn đề gai góc về chính trị), hoặc độ dầy mỏng thì giấy phép có thể lên đến chục triệu đồng/cuốn.

NXB duyệt bản thảo để cấp giấy phép thì thường soi các yếu tố chính trị là chính. Những cuốn như Tiếng Việt lớp 1 của bộ Cánh Diều thì biên tập viên nhà xuất bản chủ yếu sửa mấy lỗi về chính tả.

Theo tính toán của cộng đồng mạng, VEPIC bán sách với giá 799 ngàn đồng/bộ. Số lượng sách bán ra là 3 triệu bản.

Như vậy, tổng doanh thu từ thương vụ Cánh Diều là: HAI NGÀN BA TRĂM CHÍN MƯƠI BẢY TỶ ĐỒNG (2.397.000.000.000).

Với con số này, trừ đi chi phí phát hành và tiền nhuận bút, lãi ròng đưa về cho VEPIC là con số không nhỏ.

Sách bị lỗi thì cũng đã bán đi rồi. Huê hồng phát hành cũng đã chi rồi. Cho nên kịch bản thu hồi sách, trả tiền lại cho phụ huynh là không thể.

Nếu Bộ Giáo dục, lại họp, cho chỉnh sửa bộ sách, phụ huynh lại phải bỏ tiền mua thêm lần nữa.

Như vậy, trong cái khó ló cái khôn, tai nạn biên soạn sách này vô hình trung lại giúp đưa về cho VEPIC hàng ngàn tỉ đồng nữa.

Kinh doanh mà gặp tai nạn lại tăng doanh thu thêm hàng ngàn tỉ đồng như thế, chỉ có thể là ông cá mập VEPIC!

Các cổ đông sáng lập – là các thành viên của NXB Việt Nam đã giảm tỉ lệ sở hữu tại VEPIC sau khi công ty thành lập được 5 tháng. (Đồ hoạ: Alex Chu)

HOÀNG MẠNH HÀ

Bài viết liên quan