Người Trung Quốc là ai, lại có thể đang nghênh ngang tàn phá biển Việt Nam?

Mất gần một đêm, chúng tôi mới có thể sưu tra cơ bản về tài liệu liên quan đến người Trung Quốc đang tàn phá môi trường sống, tàn phá biển Việt Nam, sau tập đoàn Fosmosa.

Đây là hình ảnh ông Thang Văn Hóa, Quốc tịch Trung Quốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hào Hưng. Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi trực thuộc Tập đoàn Hào Hưng, là công ty đang xả thải trực tiếp tàn phá biển Dung Quất, biến biển ở đây thành Biển Đen.

Thưa đồng bào! Có sưu tra, chúng tôi mới thấy rằng, sự gian trá của người TQ khi kinh doanh tại VN. Bên cạnh đó, bản chất thuộc về của hệ thống báo chí kiểm duyệt, 9 năm qua, họ đã tung hô tiếp tay cho tập đoàn này. Câu chuyện không còn đơn thuần chỉ là sự tắc trách, mà nó mang dáng dấp chính trị, xâm chiếm “mềm”, của kẻ thù phương Bắc đối với VN, thông qua nhiều hình thức khác nhau, mà Fosmosa đã từng. Và, nay Hào Hưng kế tiếp?

Vâng! Không phải Hạo Nam trong phim Người Trong Giang Hồ đã đến VN, mà là Tập đoàn Hào Hưng, trải dài lãnh địa, từ Bắc đến Nam trên lãnh thổ VN, có cả 2 cảng chuyên dụng. Chúng tôi sẽ cố gắng chi tiết đến đồng bào, sớm thôi.

(Nguồn: FB Ngọc Tuyên Đàm)