Nhà xuất bản Giáo dục và chiêu trò ch i’nh trị hòng cướp thế đ ộc quyền, vơ vét hết thị trường sách

Nói thẳng tuột một câu, rằng lâu nay tôi vẫn không ưa Nhà xuất bản Giáo dục. Chính nó tạo ra một môi trường giáo dục b ẩn hơn sông Tô Lịch và tạo điều kiện cho những nhà quản lý giáo dục ăn b ẩn.

Khi con tôi còn học tiểu học, tôi đã m ắng thẳng cái chuyện Nhà xuất bản Giáo dục cấu kết với các sở, phòng giáo dục bắt phụ huynh chỉ được phép mua sách của NXB Giáo dục, dù đó chỉ là một quyển vở Tập viết. Một sự cạnh tranh đ ộc quyền b ẩn th ỉu đến mức người học không thể có một sự lựa chọn nào khác, mặc dù các nhà xuất bản khác có thể có quyền xuất bản sách tốt hơn.

Triển lãm, giới thiệu SGK lớp 1 của NXB Giáo dục VN

Ngay khi có Nghị quyết 88 của Quốc hội về việc đa dạng hóa, xã hội hóa SGK, vụ b ịa đặt, xuy ên tạc để tạo ra trận đánh ầm ĩ sách thực nghiệm của Hồ Ngọc Đại, tôi đã nói ngay, dù SGK của Hồ Ngọc Đại có nhược điểm gì đi chăng nữa, thì vụ này vẫn đầy m ờ ám của một cuộc chơi b ẩn thỉu, trong đó kẻ đứng đằng sau chính là những con bu ôn giáo dục có tên là NXB Giáo dục.

Thảo nào có người biên tập chính của NXB Giáo dục cho đến bây giờ vẫn vặt lá tìm sâu chỉ trích Hồ Ngọc Đại, nào về ngữ liệu, nào về phương pháp,… để bảo vệ sự đ ộc quyền của mình. Anh ta làm cái việc giống như con bu ôn chuyên đi b ôi nh ọ thương hiệu khác để quảng cáo cho thương hiệu của mình. Tôi từng nhầm anh ta là người trí thức, mở mồm ra là đòi tự do, nhưng chỉ là kẻ c ơ h ội ch i’nh tr ị, tiếp tay cho bọn đầu cơ giáo dục. Tôi tởm nên không thèm đối thoại sau những bài viết của anh ta.

Việc các hội đồng vừa đá bóng vừa thổi còi, kể cả một người chủ biên vài ba bộ sách, đã đủ thấy đa dạng hóa, xã hội hóa chỉ là trò b ịp.

Nay thì lộ ra NXB Giáo dục cấu kết với các Sở Giáo dục trong việc lựa chọn sách. Việc chi tiền thù lao biên soạn sách giáo khoa cho lãnh đạo sở là cái trò gì vậy? Để tạo một đường dây bu ôn sách, tiêu thụ sách một cách đ ộc quyền?

Tôi hình dung sách chưa ra đời đã được ấn định sự lựa chọn trước. Khác nào chưa đẻ con đã gả chồng? Đa dạng gì khi con không được phép kén rể mà vẫn phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, áo mặc sao qua khỏi đầu?

Vậy là những ai hào hứng tham gia biên soạn sách giáo khoa cải cách để phục vụ cho đổi mới giáo dục hoàn toàn cụt hứng, nếu không bị lôi vào đường dây kiếm ăn b ẩn th ỉu này.

Nếu nhà nước không nạo tận gốc cái não con bu ôn đ ộc quyền của nhóm lợi ích trong Nhà xuất bản GD thì ắt dẫn đến ph á s ản nhiều thứ. Các nhà soạn sách giáo khoa và các nhà xuất bản sạch sẽ bị ph á s ản, và hiển nhiên, toàn bộ chủ trương đa dạng hóa sách giáo khoa cũng bị ph á s ản.

Tôi chính thức đề nghị chuyển NXB Giáo dục đến ở bên bờ sông Tô Lịch để xuất bản sách giáo khoa cho thơm!

Nguồn: Nguyen Ngoc Chu