Sếp Đài truyền hình VTC tổ chức cúng đài bằng tiền vàng mã, mong thoát cơn ế ẩm kinh tế!

Trước sảnh đài truyền hình VTC. Các sếp đang thực hành nghi thức cúng vàng mã, mong cho thoát cơn ế ẩm về kinh tế.

Người trong VTC News cho nhau biết rằng mấy tháng qua nợ lương. Thậm chí VTC News đã đuổi việc mấy trăm mạng ký giả, quay phim, kỹ thuật lại vẫn còn nợ lương. Thay vì đi hỏi nguyên nhân mình đã làm sai ở đâu để sửa, ông giám đốc Thành tổ chức cúng vàng mã cho thần tài.

Mới ngày nào, VTC News dẫn đầu phóng sự gán tội người khác là mê tín dị đoan. Bây giờ, chính VTC News sì sụp bày biện lễ bái tiền vàng hình nhân thế mạng chính cửa cơ quan, hương khói nghi ngút, thầy cúng xuýt xoa.

“Muốn thay đổi người khác, chúng ta phải tự thay đổi bản thân mình từ những vấp ngã của người khác.”- thi sĩ Nam Quán.

Muốn tiêu diệt những mê tín dị đoan trong xã hội, trước hết đài truyền hình VTC phải dẹp bỏ được các loại mê tín dị đoan trong cánh cửa cơ quan mình.

Nguồn: NĐSV