Bệnh viện K

Sau Bạch Mai, tới lượt bệnh viện K được “gọi tên”: 5 nhà đầu tư trúng thầu hơn 947 tỷ đồng liên doanh, liên kết

SIÊU Đề án Sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Bệnh viện K được Bộ Y Tế phê duyệt ngày 26/6/2018. Ngay cùng ngày thì Bệnh viện K cũng...
2020-10-04 07:54:07

Ai đã thao túng để mặc Bệnh viện K “hút máu dân” từ những khoản nâng giá khủng?

Nâng giá thiết bị y tế: Doanh thu 375 tỉ, bệnh viện chỉ thu 21 tỉ, tiền còn lại đi đâu? Đọc những dòng này trên Tuổi...
2020-10-02 16:08:36