Bùi Thanh Nhơn

Thiếu gia nhà Novaland giàu có cở nào sau bao bão tố ?

Sau bao tin đồn khiến đại thiếu gia nhà Novaland một thời điêu đứng thì hiện ông Bùi Cao Nhật Quân hiện vẫn giữ nhiều chức vụ tại các công ty con, đóng góp...
2021-02-20 15:01:52

Novaland hủy giao dịch quyền sử dụng đất với vợ chồng ông Bùi Thành Nhơn

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL, sàn HoSE) vừa có Nghị quyết Hội đồng quản trị hủy...
2020-11-18 15:04:20