cổng chào

Có một nghề kinh doanh không cần vốn của các quan: Xây cổng chào, tượng đài nghìn tỷ!

Nhiều người chưa chịu tìm hiểu đã vội phán là Quảng Bình là một tỉnh nghèo, là nơi đất cằn sỏi đá, nắng nóng gió Lào, lũ lụt quanh năm. Có lẽ những người...
2020-09-24 08:03:48

Cánh cổng mới ở Kim Sơn, Ninh Bình sẽ chào ai, có đi vào thế giới khốn khó của người dân ở đây?

Thật khó nghĩ về các kiểu cấu trúc hổ lốn đang nằm ngang ngửa trên đất nước Việt Nam như vậy. Chỉ mới là cổng chào...
2020-09-23 15:05:27