cúng dường online

Cầu an, cúng dường online: Làm sao chống thất thu từ lĩnh vực kinh tế tâm linh quy mô 100.000 tỷ?

Giáo hội Phật giáo đang thử nghiệm triển khai ứng dụng phát tâm cúng dường qua ví điện tử MoMo ở một số chùa để tạo điều kiện cho đồng bào phật tử...
2021-02-26 12:07:55

Ít nhất 12 chùa ở miền Bắc Việt Nam nhận “cúng dường online” trong lúc phải đóng cửa vì dịch bệnh

Trong lúc phải đóng cửa vì ảnh hưởng của bệnh dịch COVID-19, ít nhất 12 ngôi chùa ở Việt Nam đang nhận thí điểm “cúng...
2021-02-25 15:52:26