đầu tư công

ĐBQH chất vấn cả Thủ tướng: Nhiều yếu tố lỗi trong hệ thống của cơ chế giải ngân vốn đầu tư công

Để xử lý tồn tại, hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đã đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phối...
2020-12-04 09:46:46

“Năm nay còn có gần 700.000 tỷ đầu tư công, năm sau lấy gì để tăng trưởng?”

PGS.TS Phạm Thế Anh đã nói như vậy để nhấn mạnh rằng Chính phủ cần cẩn trọng về mặt tài khóa trong năm 2021. Năm 2021,...
2020-10-23 14:42:24