Dự án chống ngập

“Siêu dự án” chống ngập TrungNam Group tại TP.HCM: Sai thiết kế, lén tráo thép nhập từ G7 thành thép TQ kém chất lượng

“Siêu dự án chống ngập” của TP.HCM được quảng bá là quan trọng nhất cả về qui mô lẫn mục tiêu (kiểm soát ngập khi thủy triều lên và chủ động ứng phó...
2021-01-20 18:08:09

Dân nộp tiền nếu thành phố không chống được ngập, thì ai sẽ chịu trách nhiệm trước dân?

Mặc dù đã có dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng được Tập đoàn Trung Nam đầu tư cho TP, thế nhưng TP.HCM vẫn đề xuất...
2020-06-03 17:22:43