đường sắt trên cao

Có “cục xươɴɢ” đường sắt trên cao rồi – bỏ “miếɴɢ gân gà” BRT được không?

Năm 2008, dự án Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông được phê duyệt và hơn 5 năm sau, cũng từ điểm đầu là khu vực Kim Mã – Cát Linh, điểm cuối là...
2021-03-27 13:35:22

Gọng k ềm s iết chặt Việt Nam của láng giềng thâm đ ộc phương Bắc

Nếu tìm từ khóa “kinh tế Việt Nam phụ thuộc Trung Quốc”, cỗ máy tìm kiếm Google cho hần 60 triệu kết quả trong vòng...
2019-03-20 15:44:38

Hà Nội học đòi Thượng Hải cấm xe máy: Th ần kinh mới nghĩ ra quy định như vậy

Hà Nội chuẩn bị thí điểm cấm xe máy tại nơi có đường tàu sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông đi qua, hai tuyến đường...
2019-03-14 12:09:20

Kỷ lục đội vốn: Bỏ thầu 553 triệu USD, đường sắt Cát Linh – Hà Đông đội vốn 4 lần mới chạy thử

Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở Hà Nội dự kiến hoàn thành chạy thử vào cuối quý một và vận hành chính thức...
2019-02-15 11:42:34