E5

Ngừng bán xăng Ron 95: Chiêu trò ép người dân dùng E5?

Bộ Công Thương thông báo đủ nguồn cung xăng dầu cho người dân, tuy nhiên các cửa hàng lại đồng loạt báo hết. Nhiều người dân đặt câu hỏi có phải việc...
2019-03-29 15:08:29