Geleximco

Chủ đầu tư chung cư An Bình Plaza vừa có vụ sập giàn điều hòa là ai?

Chủ đầu tư tại chung cư An Bình Plaza – nơi xảy ra vụ sập giàn điều hoà là công ty thành viên của tập đoàn tư nhân Geleximco của đại gia Vũ Văn Tiền. Sáng...
2021-05-04 15:56:02

Dòng vốn nửa nghìn tỷ cấp tập chảy về tập đoàn của đại gia Vũ Văn Tiền, ở đâu ra?

Có nhiều dấu hiệu cho thấy, đây là những lô trái phiếu đầu tiên mà Geleximco thực hiện trong năm 2020. Tập đoàn của Chủ...
2020-09-09 10:20:34