họp quốc hội

Tổ chức mà người họp không dám phát biểu vì sợ bị mắng, thì làm sao phát triển được?

Những tiết lộ sự thật của một số đại biểu trong quốc hội đã hé lộ một phần thực chất rằng quốc hội chỉ là nơi tụ tập, không phải là nơi bàn việc...
2019-10-31 14:31:41

Để Quốc hội không còn là nơi tụ tập chơi cờ online hoặc ngủ gật của nhiều đại biểu

Quốc hội đang thảo luận sửa đổi Luật tổ chức quốc hội, đây là thời cơ để tạo ra những bước ngoặt nhằm giúp...
2019-10-30 12:42:12

Họp Quốc hội: Bàn chuyện nghỉ hưu, thanh niên tuổi 40 cho vui, còn vấn đề tham nhũng “không có trong danh sách chất vấn”

Chỉ có 70% đại biểu Quốc hội đồng ý, nên nhóm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thanh tra như phát hiện và xử lý...
2019-10-28 20:22:25