MSB

Xử lý “cục máu đông”, MSB của đại gia “Tuấn chợ” gán nợ lên đến 3.940 tỷ đồng?

Sau khi chúng tôi đăng tải thông tin về việc Ngân hàng Hàng hải (MSB) đang vướng vụ tài sản gán nợ trong ngành tàu biển do nhận vụ thế chấp 38 con tàu với tổng...
2021-01-20 10:33:43

Vừa lên sàn MSB của đại gia “Tuấn chợ” vướng vụ gán nợ có giá trị lên đến 3.940 tỷ đồng

Theo bản Cáo bạch niêm yết của MSB trong tháng 12/2020, từ năm 2015 đến nay, MSB đã nhận gán nợ 38 tàu biển. Trong đó, 1 tàu...
2021-01-18 11:18:21

Cáo bạch: MSB thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng do tàu biển, không cách nào thu hồi

Trong cáo bạch của MSB, những thua lỗ từ các chương trình đầu tư, kinh doanh tàu biển chỉ được điểm qua trong vài dòng...
2021-01-13 16:26:34