Nguyễn Hữu Cầu

Đến ĐBQH còn bị trấn á.p giữa nghị trường thì dân đen bị giày x.éo đến mức nào!

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói tiếng nói của phó ban Dân nguyện: “Cán bộ công chức, nhất là lãnh đạo cao cấp, mà không khiêm tốn, thiếu gương mẫu,...
2019-06-04 16:23:57