Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông và nhiệt điện Vĩnh Tân… có quan trọng bằng sinh mạng của hơn 90 triệu dân?

Thủ tướng khẳng định chúng ta có 15 ngày quyết định Việt Nam thành công hay thất bại trong công cuộc chống dịch. Thay vì các Bộ ngành cùng chung tay đóng góp sáng...
2020-04-01 10:33:19

Vì sao Trung Quốc lại đặt một trung tâm nhiệt điện khổng lồ tại Vĩnh Tân – Bình Thuận?

Không phải ngẫu nhiên mà nhà thầu Trung Quốc lại chọn Vĩnh Tân – Tuy Phong – Bình Thuận đặt một trung tâm nhiệt...
2017-07-27 14:33:24