nhân sự

Giải мật tế nhị các vị trí lãnh đạo nhà nước và chính phủ

“Chỉ cần nhìn vào những vị trí trên bàn chủ tọa của Hội nghị Trung ương 2 Khóa XIII được truyền hình công khai rộng rãi trên phạm vi cả nước và quốc tế,...
2021-03-23 17:39:54

Quốc hội khẳng định không có hiện tượng giới thiệu “Con ông cháu cha”

Tại kỳ họp thứ 11, để đảm bảo tính minh bạch và công tâm, Quốc hội Việt Nam khẳng định không chú trọng vào bất...
2021-03-23 15:15:25

Nhân sự Đại hội và hồng phúc của dân tộc

Hai vấn đề quan trọng nhất của mỗi lần Đại hội Đảng toàn quốc là chính sách phát triển đất nước 5 năm tới và...
2021-01-27 18:00:29