ô nhiễm

Lắc đầu với kiểu trấn an dư luận của các quan chức nhà ta: Ngu thật hay xem dân là lũ ngu?

Sau những tít bài như “Ô nhiễm không khí Hà Nội ở mức đặc biệt nguy hiểm: Chính quyền phải vào cuộc xử lý triệt để”, “Không khí Hà Nội ở mức ‘rất...
2019-12-24 15:17:01

Hô biến Air Visual, cấm gãi đầu để chống ô n.h.i.ễ.m?!

AirVisual, ứng dụng đo chất lượng không khí tạm thời bị gỡ bỏ kho ứng dụng người dùng từ Việt Nam. Trong khi đó, quét...
2019-10-08 16:03:24

Trung Quốc đầu đ.ộ.c giống nòi Việt Nam: Không kịp nữa rồi!

“…Người Trung Quốc đầu tư rất nhiều ở Bắc Ninh, họ có mặt ở mọi nẻo đường, con phố. Cái giá của sự...
2019-06-18 10:00:54

VN có số người ch.ế.t vì u.ng th.ư đi đầu thế giới, vì đâu nên nỗi?

Trung bình 4 phút trôi đi, ở VN có một người chết bởi ung thư, trung bình khoảng 3 phút có 1 người lại mắc mới căn bệnh...
2019-05-22 09:58:38

Vì sao Bộ Công thương ép các tỉnh làm nhiệt điện than của nhà thầu Trung Quốc bằng mọi giá?

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đóng cửa và giải tán khá nhiều nhà máy nhiệt điện vì tình trạng ô nhiễm môi...
2019-02-20 15:10:28