Thẩm phán Trương Việt Toàn

Thẩm phán Trương Việt Toàn cắt lời bị cáo giọng nhấn nhá đay nghiến, có gì đó sai sai

Hồi vụ xử Đinh La Thăng, cũng có thẩm phán đay nghiến kiểu với Nguyễn Bắc Son hôm kia. Dù nhiều người rất hân hoan, nhưng mình vẫn thấy có gì sai sai. Vì công...
2019-12-19 11:55:47

Lời thốt lên của thẩm phán dành cho nguyên Bộ trưởng Bộ 4T bao hàm ý nghĩa gì?

“Còn bạc còn quyền còn đệ tử, Hết bạc hết quyền hết ông tôi” Hai câu trên nghe có vẻ không đúng lắm cho lời...
2019-12-18 12:29:24

Thẩm phán Trương Việt Toàn chửi thẳng mặt: “Cái gì cũng trả lời không biết thì làm bộ trưởng làm gì?”

Phiên tòa ngày 17-12 có cả nước mắt lẫn… nụ cười. Thẩm phán Trương Việt Toàn phải thốt lên: “Các bị cáo...
2019-12-18 09:59:01