thẻ Căn cước gắn chip

Vụ nộp 100.000 làm căn cước gắn chip ở Hải Phòng: CA huyện khẳng định “không chỉ đạo thu 100.000 đồng của dân”

Lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng khẳng định không chỉ đạo thu 100.000 đồng của dân khi làm căn cước gắn chip, nếu có thì việc thu phí là sai so với quy định. Những...
2021-04-08 09:41:56

5 trường hợp phải đi đổi ngay từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chíp

Nếu thuộc đối tượng đổi hoặc cấp lại chứng minh nhân dân, người dân cần phải đổi sang căn cước công dân gắn chíp...
2021-04-01 09:39:26

Người đã có thẻ Căn cước gắn chip khi lưu thông không cần bằng lái xe?

Khi làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử thì có bị thu lại thẻ Căn cước công dân có mã vạch không cũng là thắc...
2021-03-31 11:54:17