Tổng kho Long Bình

Tổng kho Long Bình: Quy mô và những lời đồn bí ẩn gần nửa thế kỷ về kho vũ khí quân Mỹ để lại dồi dào đến bất tận

Tổng kho Long Bình được canh phòng cẩn mật và giữ bí mật ở mức độ cao. Phải chăng vì vậy, cho đến nay – dù đã “đổi chủ” hơn 40 năm song vẫn còn nhiều...
2021-02-24 18:03:57