Trần Đình Sử

Ai đã “lệnh” cho các giáo viên im lặng, huỷ diệt ý kiến cá nhân về Sách Tiếng Việt 1?

Ai đã lệnh cho các cơ sở giáo dục quán triệt giáo viên im lặng, huỷ diệt ý kiến cá nhân, không like, không thả tim, không comment vào các trao đổi, bài viết về...
2020-10-23 17:24:36

Chủ tịch hội đồng giám định bộ SGK lớp 1 – Trần Đình Sử là một người cực đoan

GS Trần Đình Sử sinh 1940 là một giáo sư, tiến sĩ lí luận văn học, Nhà giáo Nhân dân, giảng viên Đại học Sư phạm Vinh,...
2020-10-14 10:02:21

Xin thưa 2 Giáo sư Trần Đình Sử và Nguyễn Minh Thuyết, thật không thể đùa cợt được nữa rồi!

Tôi đọc tất cả những bài trả lời phỏng vấn của 2 ông trên một số tờ báo về sách tiếng Việt, vui mừng nhất là...
2020-10-12 18:00:23

Chủ tịch Hội đồng Thẩm định SGK Trần Đình Sử phải chịu trách nhiệm về bê bối của nhiều cuốn SGK hiện nay

Không riêng gì những bàn cãi trong nội dung của cuốn Tiếng Việt lớp 1 trong bộ Cánh Diều, hiện nhiều cuốn sách cũng đang...
2020-10-12 11:31:29