Vietcombank

Gần nửa tỉ đồng bị “bốc hơi” dù không giao dịch, Vietcombank xử lý theo kiểu ‘trình bày thì lên phường”

Hưởng lợi từ khách hàng nhưng khi mất tiền thì ngân hàng luôn đổ lỗi. Tôi hồ nghi có “thế lực thù địch” với Vietcombank, tự nhiên khách hàng “bốc hơi”...
2020-10-07 12:44:30

Lỗ hổng nguy hiểm trong ứng dụng của Vietcombank: Tài khoản ‘bốc hơi’ 406 triệu trong vài phút

Tài khoản của ông Luận bị kích hoạt ứng dụng VCB Digibank trên thiết bị mới và chuyển 406 triệu cho người thụ hưởng...
2020-10-05 09:49:24

Người xông vào ngân hàng Vietcombank n.ổ s.úng là thượng úy công an

Thượng úy công an ở Thanh Hóa được xác định là người gây ra vụ n.ổ s.úng tại ngân hàng Vietcombank Nghi Sơn. 30 giây gây...
2019-10-04 17:24:09