Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân

Tiền mồ hôi nước mắt và có cả những đồng tiền thấm m.á.u của hơn 90 triệu dân Việt đang bị đốt vô tội vạ?

Cách đây mấy hôm người ta đang mãi mê bàn tán dự án đường sắt Yên Viên – Cái Lân hơn 7.000 tỷ nằm đắp chiếu chờ ngày khai tử mà chưa có ai chịu trách...
2019-12-31 15:58:38

Cát Linh – Hà Đông đã là gì, Việt Nam từng “bỏ hoang” dự án đường sắt tới 10.000 tỷ

Sau hơn 12 năm triển khai và đã nhận tới 4.322 tỷ đồng từ vốn trái phiếu chính phủ, Dự án Xây dựng tuyến đường sắt...
2019-07-10 10:45:33