Than lỗ nặng, E'VN có hơn 42 nghìn tỉ gửi Ngân hàng, 20 nghìn tỷ đầu tư tài chính trái ngành

Để hơn 42 nghìn tỉ gửi không kỳ hạn ở ngân hàng và gần 20 nghìn tỉ đầu tư tài chính ngắn hạn, E'VN có đang lãng phí các nguồn lực tài chính? E'VN có tiền dư gửi không kỳ hạn, có gần 20 nghìn tỷ đầu tư tài chính ngắn hạn – những nghiệp vụ trái ngành, không phải chức năng chính của ngành điện. Vậy mà E'VN liên tục than lỗ, đòi tăng tiền điện đánh úp nhân dân, lừa đảo Chính phủ thông qua sự trí trá mang bản chất con buôn về mức tăng 8% – thực chất là tăng theo lũy kế, có thể lên đến gần 100% so với giá điện trước đó.

Trao đổi với báo chí, ông Đinh Quang Tri – Phó Tổng giám đốc E'VN từng cho biết: “Bản thân E'VN cũng không muốn tăng giá điện nhưng đây là việc buộc phải làm, đảm bảo cho các nhà máy điện độc lập ngoài E'VN có nguồn đầu tư”. Để đa’nh giá tình hình tài chính của E'VN, cần phân tích báo cáo tài chính của E'VN trong những năm gần đây. Tuy nhiên, trên website của E'VN chỉ mới công bố báo cáo tài chính những năm 2014, 2015, 2016, 6 tháng 2017 và 6 tháng 2018.

Khó hiểu việc E'VN gửi 42 nghìn tỉ không kỳ hạn

Theo báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018, số dư tiền gửi ngân hàng của E'VN ở thời điểm cuối quý II/2018 là 42,796 nghìn tỉ đồng; số liệu của khoản mục này ở cuối năm 2017 là 32,363 nghìn tỉ đồng (trước đó, năm 2015, 2016, E'VN có khoảng 8 – 9 nghìn tỉ đồng trên tài khoản và 6 tháng đầu năm 2017 là khoảng 20 nghìn tỉ đồng).

Như vậy, rõ ràng khoản mục tiền và tương đương tiền (chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng) của E'VN tăng rất mạnh trong 2 năm qua (132% 6 tháng 2018, 162% năm 2017 và 222% 6 tháng năm 2018). Nhưng vấn đề là, tại sao E'VN lại để số tiền lớn như vậy trên tài khoản tiền gửi không kỳ hạn?

So sánh lãi suất trên thị trường, có sự chênh lệch rất lớn giữa mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (chỉ ở mức 0.20%/năm) với mức lãi suất có kỳ hạn tối thiểu 1 tháng là 4,50%/năm và kỳ hạn 60 tháng, lãi suất có thể lên trên 6,80%/năm. Nếu áp mức lãi suất này vào trường hợp của E'VN (số dư bình quân 37 nghìn tỉ đồng, trong 6 tháng), chi phí cơ hội mất đi là vô cùng lớn, khoảng gần 800 tỉ đồng (= 37 nghìn tỉ đồng * (4,5%-0,20%) * 6/12).

“Nếu E'VN quản trị tốt hơn dòng tiền, cơ cấu lại danh mục tiền gửi tại các ngân hàng thương mại, hẳn nguồn lực tài chính khổng lồ này sẽ được sử dụng hữu ích hơn, tăng thu cho Tập đoàn hàng trăm tỉ đồng”, một chuyên gia cho biết.

Thêm gần 20 nghìn tỉ đồng đầu tư tài chính… ngắn hạn!

Theo báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018, số dư đầu tư tài chính của tập đoàn ở thời điểm cuối Quý II/2018 là 19,971 nghìn tỉ đồng; số liệu của khoản mục này ở cuối năm 2017 là 17,915 nghìn tỉ đồng.

Khoản mục này, theo như thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm cả các khoản mục tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (toàn bộ là ngắn hạn). Tuy nhiên, ở báo cáo này, số liệu chi tiết không được c.ô.ng bố và đương nhiên, mỗi kỳ hạn, mức lãi suất cũng sẽ khác nhau.

Nắm tiền khủng, nhưng thu thuần từ hoạt động tài chính âm lớn

Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng 2018 của E'VN cho thấy, trong kỳ, Doanh thu hoạt động tài chính của Tập đoàn này ở mức 2,431 nghìn tỉ, so với số thu cùng kỳ năm trước là 3,663 nghìn tỉ đồng; trong khi đó, Chi phí tài chính mà E'VN phải chi ra là 11,901 tỉ đồng, cùng kỳ năm trước là 10,585 tỉ đồng.

E'VN đang vay nợ khoảng 374,825 nghìn tỉ đồng dài hạn và hơn 22 nghìn tỉ đồng ngắn hạn. Như vậy, lỗ thuần từ hoạt động tài chính của E'VN là rất lớn (6 tháng đầu năm 2018 âm 9,470 nghìn tỉ, cùng kỳ 2017 âm 6,922 nghìn tỉ).

Câu hỏi đặt ra là, tại sao E'VN, với nguồn lực tài chính khủng (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, đầu tư tài chính tăng mạnh trong 2 năm qua, đạt hơn 62 nghìn tỉ nhàn rỗi ở thời điểm Quý II/2018), E'VN lại có kết quả thu thuần từ hoạt động tài chính âm ngày một lớn? (chênh lệch âm tăng thêm 35% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tiền vay ngân hàng chỉ tăng hơn 2%).

Câu hỏi này cần được lãnh đạo E'VN giải trình, làm rõ. Đây là yếu kém trong quản trị tài chính hay còn động cơ nào khác?

Còn nhớ, ngay cuối năm 2017, E'VN đã từng bị Thanh tra Bộ Tài chính kết luận là hạch toán sai gần 2.000 tỉ đồng nhưng tăng giá điện để bù lỗ.

Ngoài ra, E'VN đã không tuân thủ quy định của Chính phủ tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, cụ thể: Theo quy định tại Điều 18, DNNN phải c.ô.ng bố BCTC năm không muộn hơn ngày 31 tháng 5 của năm liền sau năm báo cáo. Tuy nhiên, đến nay, E'VN vẫn chưa công bố báo cáo tài chính năm 2017 trên website của m.ì.nh và trên website về công bố thông tin doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch – Đầu tư cũng không có dữ liệu này.

Mặc dù E'VN không hoàn toàn chấp hành theo đúng quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP, tuy nhiên, việc E'VN đã thực hiện c.ô.ng khai một phần thông tin tài chính, tình hình hoạt động (như đã được khai thác tại bài viết này) là rất đáng hoan nghênh; bước đầu tạo ra cơ sở hữu hiệu để người dân, công luận gia’m sa’t việc sử dụng các nguồn lực của Nhà nước tại các doanh nghiệp, tránh các gi an lận, sử dụng không hiệu quả, thất thoát, lãng phí các nguồn lực, tạo sức ép và động lực pha’t triển cho doanh nghiệp, góp phần tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững nền kinh tế.

Bài viết này là một minh chứng cụ thể cho việc người dân, công luận cùng phối hợp, gia’m sa’t việc đầu tư kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nếu E'VN có thể giải trình, làm rõ những vấn đề đặt ra trong bài viết, hẳn việc tăng giá điện sẽ được dư luận thông cảm, chia sẻ hơn.

Tags: , , .

TIN MỚI