Trump hủy bỏ hoàn toàn đàm phán thương mại với Trung Quốc và bắt đầu trả đũa

“Tôi chưa bao giờ sợ phải rời khỏi một thỏa thuận nào. Và tôi cũng sẽ làm điều đó với Trung Quốc, nếu mọi chuyện không như ý” – Đây là lời ông Trump tuyên bố vào ngày 28 trong trạng thái tức giận khi thượng đỉnh bị pha’ vỡ và hôm nay ông bă’t đầu trả đũa.

Cách đây 1 giờ ông viết trên Tweet rằng ông đã yêu cầu Trung quốc ngay lập tức dở bỏ tất cả các sắc thuế với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, dù cuộc đàm pha’n chưa đi đến ký kết. Ông đã dùng từ “immediately” nghĩa là “ngay lập tức” để nói về chuyện này.

Như vậy là ông dùng một biện pha’p mạnh với 2 ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là nếu Trung quốc xúi giục Triều Tiên đòi dở bỏ cấm vận khi chưa pha’ hủy hạt nhân thì ông cũng có thể đòi Trung quốc dở bỏ thuế khi Mỹ vẫn còn áp thuế và tăng thuế. Ý nghĩa thứ 2 đó là một cớ để ông tiến đến hủy bỏ đàm pha’n thương mại với Trung quốc nếu Trung quốc không lập tức dở bỏ thuế. Và như vậy ông sẽ đưa mọi chuyện trở lại trước thỏa thuận G20 với những đòn áp thuế mãnh liệt giáng tiếp.

Và có thể những ngày tới ông Trump sẽ trút thêm cuồng nộ lên Trung quốc để ông Tập thấy ông tuy mềm dẻo nhưng nếu cần chơi rắn thì ông cũng biết cách chơi. Cần nói thêm là trong cú đe dọa hủy đàm pha’n ông hàm ý nhấn mạnh rằng ông có thể làm điều ấy ngay cả khi trợ lý ông can ngăn.

Đừng đùa với Trump!

Bài viết liên quan